Procesinformatie

Ons proces uitgelegd in 5 stappen

Van indienen klacht, met ons proces, naar dé oplossing

Stapsgewijs informeren wij u rondom ons proces. We nemen u mee in de stappen op hoofdlijnen, de tijd* en de kosten voor u. 

Als u uw klacht bij ons indient, starten wij met de behandeling van uw klacht. De klachtbehandeling bestaat uit een aantal stappen. Op deze pagina bieden wij kort en bondig informatie over de verschillende stappen in het proces en wat wij voor u (kunnen) doen. Ook vindt u informatie over wat we van u verwachten, zodat we de klacht zo goed mogelijk kunnen behandelen. 

*De hierboven genoemde doorlooptijden zijn gemiddelden.

1. REGISTREREN

Stap 1

Als u het formulier op onze site heeft ingevuld, dan is de behandeling van uw klacht in deze fase. We registreren uw klacht en slaan uw gegevens op. U ontvangt een bevestiging van de opgeslagen gegevens. We noemen de behandeling van uw klacht nu een zaak. Lees meer over Registreren.

Onderwerpen: registreren

2. INNAME

Procesinformatie stap 2

In deze fase bepalen we welke Commissie uw klacht kan behandelen. We maken een digitaal account voor u aan en vragen u om aanvullende informatie toe te voegen aan uw zaak. In deze fase moet u ook klachtengeld betalen. Om de behandeling van uw klacht niet te lang te laten duren, vragen we u binnen een maand te reageren. Als we alle stukken hebben gekregen en u het klachtengeld heeft betaald, beoordelen of we uw klacht kunnen behandelen. Lees meer over Inname.

Onderwerpen: commissie, digitaal account, aanvullende informatie, klachtengeld, depot, op tijd indienen, wel of niet behandelen, zorgaanbieder is niet aangesloten, niet-ontvankelijk, niet bevoegd

3. BEHANDELEN 

Procesinformatie stap 3

Nu blijkt dat we uw klacht kunnen behandelen, vragen we de andere partij, de aanbieder, om te reageren op uw klacht. De kans bestaat dat de zorgaanbieder contact met u opneemt om de klacht samen op te lossen (schikken). Als de aanbieder heeft gereageerd, voegen wij die reactie toe aan uw zaak. Als het nodig is om een deskundige de klacht te laten onderzoeken, zullen wij dit in gang zetten. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Hierna gaan we de zitting inplannen. Lees meer over Behandelen.


Onderwerpen: reactie aanbieder, schikken, deskundigenonderzoek, zitting inplannen

4. BESLUITEN

Procesinformatie stap 4

In deze fase vragen we de Commissie een uitspraak te doen over uw klacht. We nodigen u uit voor een zitting. Als een deskundige uw zaak moet onderzoeken, dan nodigen we u uit nadat we het rapport van de deskundige hebben gekregen. Na ongeveer een maand ontvangt u de uitspraak (in de vorm van een bindend advies) van de Commissie. Lees meer over Besluiten.

Onderwerpen: zitting, wie zitten in de commissie, uitspraak, gegrond/ ongegrond, klachtengeld, depot, tussenadvies


Als u de uitspraak heeft ontvangen, is de zaak afgehandeld. Als u nog vragen heeft kunt u deze aan ons in deze fase stellen. Lees meer over Afhandelen.

Onderwerpen: uitspraak niet nagekomen, niet eens met uitspraak, fout in uitspraak, vervolg bindend advies 

Heeft u nog verdere vragen over ons proces of de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg, lees dan ook onze veelgestelde vragen.

Stapsgewijs werken we samen aan dé oplossing van uw klacht:

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."