Vrijgevestigde GGZ Praktijken

Vrijgevestigde GGZ Praktijken

De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken behandelt klachten van cliënten tegen vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) of de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Soort klachten

  • Onjuiste diagnose
  • Uitvoering van de behandeling is niet volgens afspraak
  • Te lange wachttijden
  • Houding van de zorgaanbieder

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

  • Procedure van de Geschillencommissie
  • Reglement van de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken
  • Aangesloten brancheorganisaties:
    LVVPNVvP of NVP
Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Zorgaanbieder was voorzichtig, maar niet onzorgvuldig, in behandeling van kwetsbare cliënt
Waar gaat de uitspraak over De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat de therapie onjuist was en er onvoldoende voortgang was.[...]
De andere partij heeft niet als psycholoog of psychotherapeut opgetreden
Waar gaat de uitspraak over Uit het dossier leidt de commissie af dat er sprake is geweest van (een voortraject[...]
Niet-ontvankelijkheid. Cliënte had op het moment dat zij voor het eerst klaagde bij de zorgaanbieder de klacht al bij de commissie neergelegd
In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en [naam zorgverlener], gevestigd te [plaats]. Behandeling van het geschil Partijen zijn[...]