Vrijgevestigde GGZ Praktijken

Vrijgevestigde GGZ Praktijken

De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken behandelt klachten van cliënten tegen vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) of de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Soort klachten

  • Onjuiste diagnose
  • Uitvoering van de behandeling is niet volgens afspraak
  • Te lange wachttijden
  • Houding van de zorgaanbieder

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

  • Procedure van de Geschillencommissie
  • Reglement van de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken
  • Aangesloten brancheorganisaties:
    LVVPNVvP of NVP
Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Niet-ontvankelijkheid. Cliënte had op het moment dat zij voor het eerst klaagde bij de zorgaanbieder de klacht al bij de commissie neergelegd
In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en [naam zorgverlener], gevestigd te [plaats]. Behandeling van het geschil Partijen zijn[...]
Klachten over de diagnose, de behandeling van en de omgang met de cliënt worden ter zitting met een schikking opgelost
In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en [naam zorgverlener], gevestigd te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door haar gemachtigde,[...]
Cliënt heeft haar klacht niet binnen 12 maanden nadat zij haar klacht bij de zorgaanbieder heeft kenbaar gemaakt, bij de commissie ingediend.
In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: de consument) en de zorgaanbieder gevestigd te Bilthoven. Behandeling van het geschil[...]