Vrijgevestigde GGZ Praktijken

Vrijgevestigde GGZ Praktijken

De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken behandelt klachten van cliënten tegen vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) of de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Soort klachten

  • Onjuiste diagnose
  • Uitvoering van de behandeling is niet volgens afspraak
  • Te lange wachttijden
  • Houding van de zorgaanbieder

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

  • Procedure van de Geschillencommissie
  • Reglement van de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken
  • Aangesloten brancheorganisaties:
    LVVPNVvP of NVP
Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Cliënt is te laat met voorleggen van zijn klacht aan commissie
Waar gaat de uitspraak over De cliënt stelt dat hij zijn klacht binnen de gestelde 12-maandentermijn heeft voorgelegd aan de[...]
Zorgaanbieder handelt niet onzorgvuldig met stopzetten behandeltraject na verloop afgesproken termijn zorgverzekeraar
Waar gaat de uitspraak over De klaagster is gestart met EMDR-therapie bij de zorgaanbieder. Na vijf behandelingen bleek dat er[...]
Klachtenprocedure bij zorgaanbieder is doorlopen, cliënt is ontvankelijk in klacht
Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan, omdat de cliënt de klachtenprocedure nog niet[...]