UWV

Deze commissie behandelt klachten van cliënten over het handelen of nalaten van (bezwaar)verzekeringsartsen of sociaal medisch verpleegkundigen die werkzaam zijn voor het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Als het een klacht is  waarvoor de bezwaar- en beroepsprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) geldt, dan kan de commissie uw klacht niet behandelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het UWV over uw uitkering. Dan kunt u bezwaar maken bij het UWV.  

Gaat uw klacht ook om een schadevergoeding? De commissie mag geen klachten behandelen waarvan de schadevergoeding hoger is dan € 25.000,-, tenzij u uitdrukkelijk afziet van aanspraak op een hogere vergoeding dan € 25.000,-

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg