Psychische en Pedagogische Zorg

Psychische en Pedagogische Zorg

De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg behandelt klachten van cliënten tegen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL).

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Meningsverschillen over het zorg- of het behandelplan
  • Tijdens het verblijf of bezoek zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals bijvoorbeeld een bril, sieraden, kleding of schoenen
  • Letselschade ten gevolge van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling
  • Klachten over de communicatie en schending van de privacy  

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Psychische en Pedagogische Zorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Therapeut heeft te snel een diagnose gesteld en handeld niet als een redelijk bekwaam handelend zorgaanbieder
Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft op grond van de stukken en hetgeen ter zitting is besproken te[...]
Psychotherapeut geen titel en geheimhoudingsplicht geschonden
Waar gaat de uitspraak over Omdat de zorgaanbieder niet de titel psychotherapeut mag voeren, moeten de kosten van de individuele[...]
Zorgaanbieder moet een volledig dossier bijhouden dat een cliënt mag bekijken
Waar gaat de uitspraak over Het is de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om van de sessies een verslag te[...]