Psychische en Pedagogische Zorg

Psychische en Pedagogische Zorg

De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg behandelt klachten van cliënten tegen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL).

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Meningsverschillen over het zorg- of het behandelplan
  • Tijdens het verblijf of bezoek zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals bijvoorbeeld een bril, sieraden, kleding of schoenen
  • Letselschade ten gevolge van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling
  • Klachten over de communicatie en schending van de privacy  

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2020 van de commissie Psychische en Pedagogische Zorg. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Therapeut heeft te snel een diagnose gesteld en handeld niet als een redelijk bekwaam handelend zorgaanbieder
Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft op grond van de stukken en hetgeen ter zitting is besproken te[...]
Psychotherapeut geen titel en geheimhoudingsplicht geschonden
Waar gaat de uitspraak over Omdat de zorgaanbieder niet de titel psychotherapeut mag voeren, moeten de kosten van de individuele[...]
Zorgaanbieder moet een volledig dossier bijhouden dat een cliënt mag bekijken
Waar gaat de uitspraak over Het is de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om van de sessies een verslag te[...]