Defensie Geneeskundige Zorg

Defensie Geneeskundige Zorg

De Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg behandelt klachten van cliënten die medische zorg ontvangen hebben van de Militair Geneeskundige Dienst.

Soort klachten

De commissie behandelt alle klachten over medische zorgverlening, inclusief letselschadekwesties, waar u samen met de Militair Geneeskundige Dienst niet uit komt.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Defensie Geneeskundige Zorg.

Kosten

Voor de procedure bij de Commissie worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie

  • Procedure van De Geschillencommissie
  • Reglement van de Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg
Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Revalidatietherapie sloot niet aan op verwachting en opstelling cliënt, maar de therapie was wel goed
Waar gaat de uitspraak over Cliënt wendde zich voor revalidatie tot het Militair Revalidatie Centrum (MRC), na een operatie waarbij[...]
Klacht gaat niet over het handelen of nalaten van de militaire geneeskundige dienst, maar over psychische problemen die door diensttijd zouden zijn ontstaan. Commissie kan klacht niet behandelen
In het geschil tussen Cliënt en Militair Geneeskundige Dienst, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van[...]