Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

Complementaire Gezondheidszorg

De Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire geneeswijzen. Bijvoorbeeld psychosociaal therapeuten, homeopaten of gestalttherapeuten, etc.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Schade die is ontstaan door een behandeling of therapie
  • Beschadigde of vermiste eigendommen
  • Onvoldoende zorgverlening
  • De manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging
  • Onjuiste beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was
  • Geen goed behandelplan
  • Geen goede zorg na de behandeling

Een klacht kan alleen behandeld worden als de zorgaanbieder ingeschreven staat in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) voor de behandeling van geschillen door de commissie.

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure voor de commissies in de Zorg

Cliënt heeft in telefoongesprek klacht niet voldoende duidelijk gemaakt
Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft met zijn ex-echtgenote een traject doorlopen bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënt[...]
Zorgaanbieder moet dossier cliënt beter op orde hebben
Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft therapie gevolgd bij de zorgaanbieder, maar dit heeft geen effect gehad, de[...]
Cliënt mag niet meer meedoen aan mannengroep van zorgaanbieder
Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de onterechte afwijzing van een nieuwe deelname aan de mannengroep van[...]