Ambulancezorg

Ambulancezorg

De Geschillencommissie Ambulancezorg behandelt klachten van cliënten tegen ambulanceorganisaties die zijn aangesloten bij de vereniging Ambulancezorg Nederland (AZN).

Soort klachten
Klachten kunnen gaan over:

  • De kwaliteit van de verleende zorg door ambulancepersoneel
  • Onjuiste of onvolledige informatievoorziening
  • De manier waarop de zorgverleners met u zijn omgegaan
  • Beschadiging of vermissing van eigendommen

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Ambulancezorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

Bij tweede telefoongesprek met centrale is niet goed doorgevraagd en niet doorverbonden met Huisartsenpost
Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft twee keren ten onrechte geweigerd om klager met een ambulance te sturen.[...]
De zorgaanbieder heeft volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg gehandeld. Het linkerbeen is weldegelijk onderzocht
In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Witte Kruis Ambulance (RAV Zeeland en RAV Noord- en Oost-Gelderland), gevestigd[...]