Hoe werkt De Geschillencommisie?

Hoe werkt De Geschillencommisie?

Alle geschillencommissies over de zorg zijn door de overheid goedgekeurd en erkend. Dit betekent dat er een goede transparante procedure is en dat de beslissingen onpartijdig zijn. De geschillencommissies voldoen aan alle nationale en internationale regels.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

U heeft er recht op dat uw klacht door een onafhankelijke en onpartijdige commissie wordt behandeld. De Stichting zorgt ervoor dat dit gebeurt door alleen voorzitters en commissieleden te benoemen, wanneer zij beloven geschillen onafhankelijk en onpartijdig te behandelen.

Een commissie die een geschil behandelt, bestaat uit drie personen:

  • Een voorzitter, die door de Stichting is gekozen
  • Een lid voorgedragen door een patiënten-, cliënten- of consumentenorganisatie
  • Een lid voorgedragen door een brancheorganisatie

Door deze samenstelling weet u zeker dat de beslissing van de commissie onpartijdig is.
De voorzitter en commissieleden mogen geen geschil behandelen wanneer zij hier bij betrokken zijn en dus niet onpartijdig kunnen oordelen, bijvoorbeeld omdat men een van de partijen goed kent.

Twijfel over de onafhankelijkheid of onpartijdigheid

De geschillencommissies vinden onafhankelijkheid en onpartijdigheid heel belangrijk. De Stichting doet er dan ook alles aan u dat te bieden. Toch kan het gebeuren dat u goede redenen heeft te twijfelen aan de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van een voorzitter of commissielid. Is dat het geval? Dan kunt u vragen of deze persoon vervangen wordt. Dit heet ‘wraken’. Lees hier hoe u een commissielid kunt wraken.

Wie kan uw geschil behandelen?

In het jaarverslag kunt u zien wie uw geschil kan behandelen. Per commissie kunt u lezen welke voorzitters en commissieleden door de Stichting zijn benoemd bij de betreffende geschillencommissie om geschillen te behandelen.

Een klacht over De Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie Zorg, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencoördinator van De Geschillencommissie.