VPEP – Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

 

Logo VPeP

De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (vPeP) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL (deze link leidt naar de pagina over P3NL)). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgezet.

Alle zorgaanbieders die lid zijn van de vPeP kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg.

Bekijk de website van de vPeP op: https://www.vpep.nl/ (deze link leidt naar de website van vPeP)