VPEP – Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (vPeP) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgezet.

Alle zorgaanbieders die lid zijn van de vPeP kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg.

Bekijk de website van de vPeP op: https://www.vpep.nl/