VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is de brancheorganisatie van gehandicaptenzorginstellingen.

Leden van de VGN kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Kijk op de website van de VGN: www.vgn.nl

Bent u zorgaanbieder en wilt u meer weten over registratie bij deze commissie?