NVZ – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ is de brancheorganisatie van ziekenhuizen.

Ziekenhuizen die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Voor meer informatie ga naar de site van de NVZ: https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/

Bent u zorgaanbieder en wilt u meer weten over registratie bij deze commissie?