NVVS – Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgezet.

Alle zorgaanbieders die lid zijn van de NVVS kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg.

Bekijk de website van de NVVS op: http://www.nvvs.info/