NVRG – Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgezet.

Alle therapeuten die lid zijn van de NVRG kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg.

Bekijk de website op:  http://www.nvrg.nl/