NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is de brancheorganisatie voor psychotherapeuten.

Leden van de NVP kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken.

Kijk op de website van de NVP: www.psychotherapie.nl