NVO – Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgezet.

Alle pedagogen en onderwijskundigen die lid zijn van de NVO kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg.

Bekijk de website van de NVO op: https://www.nvo.nl/