NVGzP – Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP, sinds 1 oktober 2022 gefuseerd met NIP) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgezet.

Alle zorgaanbieders die lid zijn van de NVGzP/NIP kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg.

Bekijk de website van de NVGzP op http://www.nvgzp.nl/
Bekijk de website van NIP op https://psynip.nl/