NRO – Nederlands Register voor Osteopathie

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) is de brancheorganisatie voor osteopaten.

Leden van de NRO kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Ostheopatie.

Bekijk de website: http://osteopathie-nro.nl/