BO – geboortezorg

De Brancheorganisatie BO Geboortezorg is voor zorgaanbieders in de geboortezorg.

Leden van BO Geboortezorg kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Verpleging, verzorging en Geboortezorg.

Website: http://bogeboortezorg.nl/