AZN – Ambulancezorg Nederland

De Stichting Ambulancezorg Nederland is de branchevereniging van de ambulancediensten in Nederland.

Leden van Ambulancezorg Nederland kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Ambulancezorg.

Website: www.ambulancezorg.nl (via deze link word je doorverwezen naar de pagina van ambulance zorg)