Branches-overzicht

In het overzicht ziet u welke brancheorganisaties deelnemen in geschillencommissies binnen De Geschillencommissie Zorg. Klik op een link voor meer informatie.

Actiz – brancheorganisatie voor zorgondernemers

ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg. Leden van ActiZ kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Verpleging …Verder Lezen

ANBOS – brancheorganisatie Schoonheidsverzorging

ANBOS is de brancheorganisatie van schoonheidsspecialistes. Leden van ANBOS kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. Bekijk de site van ANBOS …Verder Lezen

ANKO

De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) is de brancheorganisatie van kappers. Leden van de ANKO kunnen zich aansluiten bij de commissie Uiterlijke …Verder Lezen

AZN – Ambulancezorg Nederland

De Stichting Ambulancezorg Nederland is de branchevereniging van de ambulancediensten in Nederland. Leden van Ambulancezorg Nederland kunnen zich aansluiten bij …Verder Lezen

BO – geboortezorg

De Brancheorganisatie BO Geboortezorg is voor zorgaanbieders in de geboortezorg. Leden van BO Geboortezorg kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Verpleging, …Verder Lezen

Bravo – Branchediplomering Voetzorg

Bravo is in 2017 opgericht door ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure. Verder lezen…

de Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland. Sinds juni 2020 gaat GGZ …Verder Lezen

GGD-GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD’en en GHOR-bureaus in Nederland. GGD staat voor Gemeentelijke of …Verder Lezen

Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden …Verder Lezen

LVVP – Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

De LVVP is de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Leden van de LVVP kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ …Verder Lezen

Ministerie van Defensie

De Militair Geneeskundige Dienst is onderdeel van het Ministerie van Defensie. Klachten over de Militair Geneeskundig Dienst worden behandeld door de Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg …Verder Lezen

NBTP- Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie

Het NBTP maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten leden de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg opgezet.

NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

De leden van de NFU, universitair medische centra, kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Meer informatie over de NFU vindt …Verder Lezen

NIP – Nederlands Instituut van Psychologen

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens …Verder Lezen

NRO – Nederlands Register voor Osteopathie

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) is de brancheorganisatie voor osteopaten. Leden van de NRO kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Ostheopatie …Verder Lezen

NUVO- Nederlandse Unie van Optiekbedrijven

De NUVO is de brancheorganisatie van optiekondernemers. Leden kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Optiek. Bekijk de website van de NUVO (Nederlandse …Verder Lezen

NVGzP – Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP, sinds 1 oktober 2022 gefuseerd met NIP) maakt deel uit van …Verder Lezen

NVO – Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) …Verder Lezen

NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is de brancheorganisatie voor psychotherapeuten. Leden van de NVP kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde …Verder Lezen

NVRG – Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL …Verder Lezen

NVvP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging van, voor en door psychiaters, Leden van de NVvP kunnen zich …Verder Lezen

NVVS – Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL …Verder Lezen

NVZ – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ is de brancheorganisatie van ziekenhuizen. Ziekenhuizen die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) kunnen zich aansluiten …Verder Lezen

P3NL – De federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen

De federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) bestaat uit 13 deelnemende verenigingen. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten …Verder Lezen

ProVoet – brancheorganisatie voor pedicure

ProVoet is de brancheorganisatie van voetverzorgers en pedicures. Leden van ProVoet kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. Bekijk de …Verder Lezen

ProCert – Kwaliteitsregistratie voor de Pedicure

Procert heeft een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Verder lezen…

SCAG – Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

De SCAG is de brancheorganisatie van complementaire gezondheidszorg. Leden van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) kunnen zich aansluiten bij …Verder Lezen

Stichting Complementary Alternative Medicine (CAM Coöperatie)

Bij de Stichting Complementary Alternative Medicine (CAM Coöperatie) zijn meerdere beroepsorganisaties aangesloten. Leden van deze beroepsorganisaties kunnen zich aansluiten bij …Verder Lezen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt uitkeringen zoals WW en WAO en helpt werkzoekenden bij het vinden van werk. Het Uitvoeringsinstituut …Verder Lezen

Valente

Valente is de Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang …Verder Lezen

VEN – Vereniging EMDR Nederland

Vereniging EMDR Nederland (VEN) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft namens de bij …Verder Lezen

VGCt – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL …Verder Lezen

VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is de brancheorganisatie van gehandicaptenzorginstellingen. Leden van de VGN kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Kijk …Verder Lezen

VIV – Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is de beroepsvereniging voor professionele therapeuten die integrale werkmethodieken gebruiken. VIV maakt deel uit van de coöperatie …Verder Lezen

VKJP – Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL …Verder Lezen

VNG –De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden …Verder Lezen

VPEP – Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (vPeP) maakt deel uit van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). P3NL heeft …Verder Lezen

ZKN – Zelfstandige Klinieken Nederland

ZKN is de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken. Alle leden van de ZKN kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Bekijk de website …Verder Lezen