Jaarplan

Waar het begon…

…en verder gaat met het jaarplan 2021!

In haar 50-jarig bestaan is De Geschillencommissie dé instantie voor consumenten, patiënten en ondernemers om hun klachten en geschillen snel, eenvoudig, goed(koop) en laagdrempelig op te lossen. Ook in 2021 levert onze organisatie deze betrouwbare toegang tot het recht, ontlast zij de rechtspraak in Nederland en bouwt zij aan verdere professionalisering. Deze belangrijke maatschappelijke bijdrage is te danken aan de grote betrokkenheid en professionaliteit van de (bijna) 500 professionals die aan onze organisatie verbonden zijn: voorzitters, commissieleden, deskundigen, mediators en secretarissen. Rechtspreken met experts uit de praktijk is één van hun drijfveren om jaarlijks duizenden klachten en geschillen op een onafhankelijke wijze op te lossen. Gelukkig staan zij er niet alleen voor; met de grote inzet van de medewerkers op ons bureau kunnen zij hun functie optimaal vervullen. Ons bestuur vormt het fundament van onze organisatie.

Dit jaarplan omschrijft hoe De Geschillencommissie in 2021 haar missie ten dienste van de samenleving gaat realiseren. Haar visie, missie en kernwaarden zijn daarbij leidend waarbij het meerjarenplan ‘DGC in 2025’ als uitgangspunt dient. U leest bijvoorbeeld hoe we het recht dichter bij iedereen willen brengen, hoe we rechtzoekenden sneller duidelijkheid willen bieden over hun positie en de toegang tot het recht gaan moderniseren. Ook wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen onze organisatie die vaak verborgen blijven voor de buitenwereld zoals ons personeelsbeleid, ICT aspecten en ons financiële stelsel.

Gezien hun verwevenheid en dat het gros van de initiatieven op beide Stichtingen betrekking heeft, gaat dit jaarplan zowel over de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) als over de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

Wij willen de kwaliteit van ons werk hooghouden, zodat De Geschillencommissie een betrouwbaar adres is en blijft voor laagdrempelige klachten- en geschilafhandeling. De Geschillencommissie is onmisbaar en vormt een belangrijk sluitstuk in de Nederlandse rechtspraak. Zij ontlast aantoonbaar de rechtspraak en kan nu en in de toekomst dé laagdrempelige oplossing bieden voor klachten en geschillen. Daartoe blijven wij deskundigheid binnen onze organisatie bevorderen en kennis delen mét franje.

In 2021 is De Geschillencommissie voelbaar rechtvaardig voor iedereen!

Jacqueline Berkelaar 
directeur De Geschillencommissie

september 2020

Download hier het jaarplan 2021. (via deze link download u het jaarplan)

Foto van het jaarplan 2021