Onze rol en de Wkkgz

De Wet

De Wkkgz bedoelt met geschilleninstantie een geschillencommissie, die door de minister van VWS is erkend en die onafhankelijke, bindende uitspraken kan doen. Lees meer over de wet.

De Geschillencommissie 

De Geschillencommissie biedt een stelsel van erkende geschillencommissies in de zorg. Wij richten in samenwerking met grote brancheorganisaties geschillencommissies in voor ziekenhuizen, psychologen, complementaire en alternatieve artsen, ambulancezorg ed. Maar ook de zelfstandige zorgaanbieder kan bij ons terecht. Lees hier wat de Geschillencommissie doet.

Klachtenloket Zorg en klachtenfunctionaris

De Geschillencommissie Zorg biedt het Klachtenloket Zorg aan, voor zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Geschillencommissie Zorg Algemeen. Onderdeel daarvan is een klachtenfunctionaris. Als u hierover meer informatie wilt of wilt weten  welke ondernemers  beschikken over een klachtenfunctionaris via het Klachtenloket Zorg, ga dan naar de pagina van het Klachtenloket Zorg.

Een klacht of een andere kwaliteitsmelding over ons

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie Zorg, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencoördinator van De Geschillencommissie.

Wilt u uw waardering uiten over onze dienstverlening of heeft u een aanbeveling voor de organisatie dan stellen wij het op prijs wanneer u ook daarvan een melding doet bij ons Meldpunt Kwaliteit.

Voor branches

Onder Branches kunt u lezen wat wij voor brancheorganisaties kunnen doen. Ook kunt u het overzicht zien van alle aangesloten brancheorganisaties.

 

 

 

Terug naar boven