Tweede Kamer moet weer beslissen over lot Geschillencommissie

Voor het derde jaar op rij heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens Prinsjesdag aangekondigd de subsidie op de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) per 2019 stop te zetten.

De Consumentenbond, de ANWB, VNO-NCW, MKB Nederland roepen nu voor de derde keer de Tweede Kamer op om dit plan van tafel te vegen en de steun in stand te houden. Als de SGC verdwijnt komt er een einde aan een laagdrempelige manier voor bedrijven en consumenten om geschillen te beslechten, aldus de ANWB.

Consumenten die een probleem hebben met een aangesloten ondernemer kunnen dat voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, die vervolgens een bindende uitspraak doet. Consumenten hoeven zo niet naar de rechter. Zonder geschillencommissies kunnen consumenten alleen nog hun gelijk halen bij de rechter.

Bart Combée, directeur Consumentenbond zegt: ‘Het Nederlandse stelsel van buitengerechtelijke geschilbeslechting is het beste van Europa en misschien wel van de wereld. Maar Justitie is blijkbaar vastbesloten om het de nek om te draaien. En dat terwijl het nieuwe kabinet de mond vol heeft van eenvoudige, buitengerechtelijke geschilbeslechting. De volledige Tweede Kamer heeft deze ondoordachte schijnbezuiniging de afgelopen 2 jaar tegengehouden en toch ligt het nu weer op tafel. Onbegrijpelijk.’

Jaarlijks leggen duizenden consumenten die een conflict hebben met een ondernemer hun geschil voor aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De procedures die via de Geschillencommissie lopen zijn eenvoudig en een advocaat is niet nodig. De kosten voor de behandeling zijn al gauw de helft lager dan bij de rechtbank en wordt door de wederpartij vergoed als de consument in het gelijk wordt gesteld. Bij de rechter is dat niet vanzelfsprekend.

Combée: ‘Het is een schijnbezuiniging, omdat het leidt tot veel hogere kosten voor de rechtsspraak – en dus voor de overheid zelf.’ Een paar duizend geschillen die nu door de Geschillencommissie worden behandeld, zullen alsnog voor de gewone rechter komen.
Als de subsidie komt te vervallen zullen ook de 23 bij wet ingestelde geschillencommissies opnieuw ergens moeten worden onder gebracht. Daarnaast zal de overheid een nieuwe mogelijkheid moeten optuigen voor buitengerechtelijke geschillenprocedures die volgens Europese regels verplicht zijn, zo is te lezen in het artikel van de ANWB.

Op dit moment worden de kosten die gemoeid gaan met de Geschillencommissie voor 20% gedragen door de minister en voor 80% door het bedrijfsleven.

Om het belang van het onderwerp te benadrukken doet de ANWB samen met VNO-NCW, MKB Nederland en de Consumentenbond een beroep op de Kamer om dit plan van tafel te vegen en om de subsidie voor de komende jaren te garanderen.

Bronnen:
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2017/lot-geschillencommissie-weer-in-handen-tweede-kamer

https://www.anwb.nl/nieuws/over-anwb/2016/december/geschillencommissies-consumentenzaken-moeten-blijven-noodoproep

  • 14 december 2017
  • Nieuws