STAAN VOOR KWALITEIT, dat doe je echt!

Staan voor kwaliteit… natuurlijk sta je als ondernemer/organisatie achter de diensten die je levert. En toch kan er toch een klacht ontstaan. Dat is niet erg, het is vooral belangrijk de klacht naar wederzijdse tevredenheid op te lossen én ervan te leren.

De Geschillencommissie biedt ondernemers/organisaties de mogelijkheid zich te registreren om, bij een geschil met een klant, dit geschil te laten beslechten door een onafhankelijke commissie. Vaak loopt deze registratie via een participerende brancheorganisatie, maar sinds kort kan elke ondernemer uit elke andere branche zich rechtstreeks aansluiten.
En waar consumentenklachten sinds 2020 via het Klachtenloket en de Geschillencommissie voor Consumentenzaken worden afgehandeld, is sinds begin mei nu ook het Klachtenloket en de Geschillencommissie voor Ondernemerszaken actief. Hier worden klachten en geschillen tussen ondernemers en hun zakelijke klanten afgehandeld.

Vanaf nu kan elke ondernemer/organisatie in de markten B2C en B2B bij ons terecht en helpen wij graag in het voorkomen en/of oplossen van klachten of geschillen rondom geleverde diensten en/of producten. Registreren kunt u natuurlijk online doen, voor zowel de Geschillencommissie voor Ondernemerszaken en de Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

Voor meer informatie of welke vraag dan ook staan we met ons team van de afdeling Communicatie voor u klaar en belt u met Manon Böllermann op 070-3105306 of stuurt u een mail naar communicatie@degeschillencommissie.nl