Jaarverslagen vertellen bij ons veel meer!

Samenwerken aan kwaliteit – de verbindende factor in het afgelopen jaar én voor de toekomst. Wij nemen u graag met onze jaarverslagen over 2018 mee in die ontwikkeling en de resultaten die we hebben geboekt.

‘Samen werken’ doen we met veel verschillende partners en stakeholders vanuit de optiek dat een toegankelijk, betaalbaar en deskundig alternatief voor de formele rechtspraak aan de behoefte van consumenten, patiënten én ondernemers tegemoet komt. We combineren in onze 75 geschillencommissies de voordelen van een snelle procedure met onpartijdige en kwalitatief goede klachtbehandeling en geschilbeslechting. We werken samen met ondernemers en branche-organisaties, voor wie De Geschillencommissie het sluitstuk is van hun eigen kwaliteitsbeleid. En we werken samen met belangenbehartigers voor consumenten en patiënten, zodat we oog en oor voor alle belangen hebben, en we onze onafhankelijke positie blijvend waarmaken.

In 2018 behandelden we 6.202 klachten en geschillen. In totaal hebben wij in 3.650 zaken een oplossing geboden, waarvan 1.788 vroegtijdig in de procedure met mediation, onderlinge oplossingen en bemiddelingen.

Dynamisch online in beeld presenteren wij onze jaarverslagen ook dit jaar op het platform ‘samen werken aan kwaliteit’. Ons platform dat veel meer is dan een digitale presentatie van onze jaarberichten en cijfers. Wij brengen in beeld voor wie en met wie we samenwerken. En delen graag met iedereen de trots die wij ervaren in elke samenwerking die er is om geschillen en klachten in Nederland op te lossen én te voorkomen. Dit laatste is een heel jaar lang actueel, en ons platform ook.