Geschillencommissies in de Zorg

De minister van VWS heeft inmiddels een aantal geschilleninstanties van De Geschillencommissie erkend. U kunt zich nu registreren voor deze geschillencommissies.

De volgende commissies zijn erkend. Registratie bij deze geschillencommissies is alleen voor leden en loopt via de branches zelf.

Voor andere geschillencommissies is erkenning aangevraagd. Zodra deze erkend zijn, zullen we dit op de site melden.

Niet aangesloten bij een branche?

Bent u niet aangesloten via een branche, dan kunt u zich aansluiten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen om te voldoen aan de Wkkgz. Bij deze commissie kunnen alle zorgverleners zich aansluiten.

  • 17 januari 2017
  • Nieuws