De Geschillencommissie tijdens Corona

Zoals alle organisaties in Nederland hebben ook wij passende maatregelen getroffen vanwege het Corona virus. Wat deze maatregelen zijn, delen wij graag met u.

Veiligheid van al onze medewerkers staat voorop! Om dit te waarborgen, werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Daardoor zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. Bekijk hier de actuele openingstijden van onze telefoonlijnen.
Uiteraard willen wij uw vragen spoedig en correct voor u beantwoorden. De afgelopen maanden hebben ons geleerd dat digitaal met u communiceren hiervoor de beste manier is. Wij vragen u gebruik te maken van ons contactformulier. Uw vraag kan dan direct worden afgehandeld door de juiste persoon binnen onze organisatie.

Is er een deskundigenonderzoek ingepland en is het hierbij nodig om een woning of onderzoekslocatie te betreden? Dan geldt dat slechts één persoon namens de cliënt en één persoon namens de aanbieder bij het onderzoek aanwezig mag zijn (dus ook geen andere huisbewoners). De aanwezige partijen blijven op veilige afstand van elkaar en hanteren strikt de RIVM richtlijnen.

Een zitting op locatie, in aanwezigheid van partijen, kan bij de Geschillencommissie Zorg wel plaatsvinden. Tijdens de zitting staat de veiligheid en gezondheid van partijen en commissie voorop. Mocht u toch liever de zitting via Zoom bijwonen, dan kan dit ook. Dit moet dan door partijen vooraf worden aangevraagd.
Wanneer het zover is, worden partijen individueel via hun zaak geïnformeerd over de zitting.

Wij doen ons uiterste best alle zaken en vragen zo snel mogelijk af te handelen. Mocht er onverhoopt toch enige vertraging optreden, vragen we uw begrip voor de situatie.

  • 11 januari 2021
  • Nieuws