De Geschillencommissie biedt ook klachtenfunctionaris aan binnen Klachtenloket Zorg

  • Home >>
  • Nieuws >>

Zorgaanbieders kunnen sinds 1 oktober bij De Geschillencommissie terecht voor een klachtenfunctionaris. De diensten van de klachtenfunctionaris horen bij de diensten die het Klachtenloket Zorg aanbiedt. Ook het geven van informatie en advies bij klachten aan zorgaanbieders en cliënten vallen onder deze service.

De medewerkers van het Klachtenloket kunnen bemiddelen tussen cliënt en zorgverlener. Daarnaast kunnen zij de bij het Klachtenloket Zorg aangesloten klachtenfunctionaris inschakelen.

Klachtenfunctionaris
De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan de cliënt helpen om de klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Om gebruik te kunnen maken van het Klachtenloket moet de zorgaanbieder zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Deze commissie staat open voor alle zorgaanbieders, lidmaatschap van een branche is niet nodig. Zorgaanbieders kunnen aangeven of ze gratis* gebruik willen maken van het Klachtenloket Zorg.

Voldoen aan Wkkgz
Volgens de Wkkgz moeten alle zorgaanbieders zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie en beschikken over een klachtenfunctionaris. Door zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en te kiezen voor het Klachtenloket Zorg, voldoet een zorgaanbieder eenvoudig aan de Wkkgz. Heeft de zorgaanbieder geen klachtenfunctionaris of is hij niet aangesloten bij een geschillencommissie? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van De Geschillencommissie Zorg Algemeen voor zorgaanbieders en op de website van het Klachtenloket Zorg.

* De kosten van de klachtenfunctionaris zijn voor 2018 inbegrepen bij de registratiekosten voor de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

  • 5 oktober 2017
  • Nieuws