Klacht ontvangen

U heeft een klacht ontvangen van een cliënt. Wat kunt u dan verwachten?

Stap 1: U heeft een klacht ontvangen

Bent u aangesloten bij De Geschillencommissie en is er een klacht tegen u ingediend, dan brengen wij u daarvan op de hoogte en starten de klachtenprocedure.

U kunt zich in de klachtenprocedure laten vertegenwoordigen door iemand anders.

Als u een klacht ontvangt, dan ontvangt u ook een factuur voor de behandelingskosten. Bij de uitspraak brengen wij u de daadwerkelijke kosten in rekening.

Stap 2: Verweer vragen/onderling oplossen

De Geschillencommissie vraagt u schriftelijk binnen vier weken te reageren op de klacht. Reageert u niet op tijd, dan gaan wij door met de behandeling van de klacht.

Tijdens het traject kunnen u en de andere partij de klacht alsnog samen oplossen. Meldt u dit dan aan De Geschillencommissie. De behandeling van uw klacht door De Geschillencommissie stopt dan.

In ons uitsprakenoverzicht kunt u zien of De Geschillencommissie al eerder vergelijkbare klachten heeft behandeld. Misschien helpt zo’n uitspraak om de klacht alsnog samen op te lossen.

Stap 3: Onderzoek door een deskundige

Indien nodig schakelt de commissie een deskundige in. Deze deskundige onderzoekt de klacht en stelt een rapport op. Beide partijen ontvangen een afschrift van dat rapport. U kunt daar eventueel op reageren. Beide partijen mogen tot 5 werkdagen voor de zitting stukken aanleveren. Als wij binnen 5 werkdagen voor de zitting nog stukken ontvangen, dan zal de Commissie bepalen of deze stukken nog worden meegenomen in de behandeling van het geschil.

Stap 5: Zitting en uitspraak

Als alle benodigde informatie beschikbaar is, volgt een zitting. Tijdens de zitting krijgen beide partijen de kans om hun mening mondeling toe te lichten. De commissie doet in de regel binnen een maand na de zitting een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat zij hier niet tegen in hoger beroep kunnen gaan.