Klacht indienen

U wilt een inhoudelijke klacht indienen, omdat u er met de cliënt niet uit komt.

Als u lid bent van een brancheorganisatie die bij ons is aangesloten, dan kunt u in beginsel de klacht indienen. Bekijk het overzicht van aangesloten brancheorganisaties.

De Geschillencommissie kan over een onbetaalde rekening beslissen als daar een inhoudelijke klacht aan ten grondslag ligt.

Afhankelijk van de commissie waarbij u bent aangesloten, zijn er wel kosten aan de procedure verbonden.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt de klacht via het formulier sturen of per post.

U kunt de brief sturen naar:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Beschrijf in de brief wat de klacht is en vermeld ook de contactgegevens van de andere partij. Stuur ook alle belangrijke documenten mee, zoals eerdere brieven over de klacht en de overeenkomst, die u met de andere partij heeft.

NAAR HET KLACHTFORMULIER