Welke klachten kan De Geschillencommissie behandelen en welke niet?


De Geschillencommissie kan niet alle klachten behandelen.

Wel

De Geschillencommissie Zorg kan klachten behandelen over:

  • het behandelplan en de uitvoering van de behandeling
  • de manier waarop de zorgaanbieder met u is omgegaan (bejegening, schending van de privacy)
  • schade die is ontstaan tijdens of door de behandeling. Dat kan gaan om schade tijdens het verblijf of bezoek, zoals zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade of materiële schade).
  • schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade of immateriële schade). Dan kan De Geschillencommissie smartengeld toekennen.

Niet 

De volgende klachten kan de geschillencommissie niet behandelen:

  • Klachten waarvan het financieel belang hoger is dan € 25.000,- tenzij u uitdrukkelijk af ziet van aanspraak op een hogere vergoeding dan € 25.000,-. Uitzondering hierop zijn de commissies Optiek en Uiterlijke Verzorging. Deze commissies hebben geen maximum schadevergoeding en kunnen klachten behandelen die gaan over hogere bedragen.
  • Klachten die alleen gaan over de niet-betaling van een factuur en geen inhoudelijke klachten zijn.
  • Als de klacht al bij de rechter aanhangig is gemaakt, of wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan.
  • Als u geen redelijk belang heeft bij een uitspraak van de commissie.
  • Als u de klacht niet eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend, tenzij de omstandigheden zo zijn, dat hiervoor een uitzondering kan worden gemaakt.
  • Als u de klacht niet binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de zorgaanbieder indiende, bij De Geschillencommissie heeft ingediend. NB. bij de commissie Ziekenhuizen is deze termijn iets ruimer. Daar geldt dat de klacht binnen 12 maanden nadat de klacht door het ziekenhuis is afgehandeld moet worden ingediend.

De Commissie kan geen tuchtrechtelijke maatregelen treffen, zoals het berispen van een arts.

Een klacht kan alleen behandeld worden als de zorgaanbieder aangesloten is bij één van de geschillencommissies van De Geschillencommissie Zorg. U kunt hierover contact (deze link leidt naar de contactpagina van de geschillencommissie zorg)met ons opnemen.

Mocht u twijfelen of wij de klacht kunnen behandelen, dien dan de klacht alsnog in. Dan kan De Commissie hierover uitsluitsel geven. 

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur
of stuur een bericht (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."