Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.degeschillencommissie.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze disclaimer.

De informatie op deze website stelt De Geschillencommissie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het kan toch gebeuren dat informatie die op de website staat niet compleet, niet juist of niet actueel is. U hebt in dat geval geen rechten. Ziet u informatie die niet juist, niet compleet of niet actueel is? Laat ons dat dan weten.

De Geschillencommissie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, actualiteit en onvolledigheid van de geboden informatie en het gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. De Geschillencommissie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

U kunt binnen onze website op links klikken. Bij sommige links komt u dan terecht op andere websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De Geschillencommissie kan daarop niet worden aangesproken. De informatie op andere websites is door De Geschillencommissie niet nader beoordeeld.

De Geschillencommissie mag alle informatie op haar website altijd wijzigen. Zij hoeft u niet te vertellen dat de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, wijzigt. De Geschillencommissie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

De Geschillencommissie gaat altijd netjes om met de privacy van mensen die de website bezoeken. Dit staat beschreven in het privacy-statement (via deze link kom je uit op onze pagina over het privacy beleid) van deze website.

Copyright

Alle inhoud en intellectueel ontwerp van deze website is eigendom van De Geschillencommissie Zorg, tenzij anders vermeld.

Informatiegebruik
U mag (delen van) de informatie niet zomaar vermenigvuldigen, kopiëren, opnieuw gebruiken, bewerken of publiceren. U moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan De Geschillencommissie Zorg. Dit moet u schriftelijk doen.

De informatie op deze website mag u wel voor eigen persoonlijk gebruik afdrukken. U hoeft hiervoor geen toestemming van De Geschillencommissie Zorg te vragen.

Links
Vanaf uw eigen website mag u doorverwijzen naar webpagina’s of documenten op deze website. U heeft daar geen toestemming voor nodig. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het ontstaan van dode links op uw site als wij onze pagina’s wijzigen. Het gebruik van links naar (delen van) de website van De Geschillencommissie Zorg komt voor eigen rekening en risico. De Geschillencommissie Zorg kan daarop niet worden aangesproken.

Citaten
Het is toegestaan om op uw eigen website passages van webpagina’s of uit documenten van deze website over te nemen, met De Geschillencommissie Zorg als bronvermelding.

Afbeeldingen
Afbeeldingen zijn speciaal voor publicatie op de website aangekocht via shutterstock.com. De iconen van de commissies zijn speciaal voor de Geschillencommissie Zorg vervaardigd door DOOR communicatie en vorm (via deze link kom je uit op de website van DOOR). Het overnemen van afbeeldingen of iconen is daarom niet toegestaan.