Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg.

Icoon VVGSoort klachten

Klachten kunnen gaan over:

 • De zorg die u gekregen heeft van een verpleeghuis, een verzorgingshuis of thuiszorg
 • Onvoldoende aandacht voor borstvoeding door de kraamverzorgende
 • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
 • Onjuiste diagnose en behandelplan
 • Geen goede zorg na de behandeling
 • Onjuiste of onvolledige informatie
 • Beschadigde of zoekgeraakte eigendommen door het verblijf in de instelling

Bekijk welke klachten de commissie wel en niet kan behandelen.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
VVT taartdiagram

In 2016 zijn er 15 klachten door de Commissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg in behandeling genomen. (Let op: In 2017 is deze commissie overgegaan in de huidige Commissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.)

 • 2 klachten waren gegrond
 • 5 klachten waren ongegrond
 • 4 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 3 keer was er een schikking op de zitting
 • bij 1 klacht was de commissie niet bevoegd.
Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie

Wilt u de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg nog eens bekijken, download dan de brochure (pdf).

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Terug naar boven