Geestelijke Gezondheidszorg

De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg behandelt klachten van cliënten tegen GGZ-zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland).

Icoon Geschillencommissie Geestelijke GezondheidszorgSoort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • De uitvoering van de zorg die u gekregen heeft
  • De manier waarop de zorginstelling met u omging
  • Onjuiste diagnose en onvolledig behandelplan
  • Geen of onvoldoende nazorg
  • Onjuiste of onvolledige informatie die u van de zorgaanbieder kreeg
  • Kosten van eigen risico door zorg waar u niet zelf om gevraagd heeft

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
GGZ taartenIn 2016 zijn er 26 klachten door de Commissie Geestelijke Gezondheidszorg in behandeling genomen:

  • 1 klacht was gegrond
  • 5 klachten waren ten dele gegrond
  • 11 klachten waren ongegrond
  • 3 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt
  • 6 klachten waren niet ontvankelijk.
Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Wilt u de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg nog eens bekijken, download dan de brochure (pdf).

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Let op: het kan zijn dat u een klacht heeft tegen een zorglocatie, die onderdeel vormt van een grotere GGZ-zorginstelling die lid is van GGZ Nederland. U dient dan deze hoofdinstelling als partij in te vullen op het formulier.

Heeft u ondersteuning nodig bij het indienen van uw klacht bij de zorginstelling, dan wel bij De Geschillencommissie, dan kunt u zich wenden tot Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg (www.pvp.nl en Helpdesk PVP op 0900 4448888).

Terug naar boven