Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

De Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire en alternatieve geneeswijzen. Bijvoorbeeld therapeuten, psychologen, natuurgeneeskundigen, etc.

Icoon complementaire zorg

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Schade die is ontstaan door een behandeling of therapie
  • Beschadigde of vermiste eigendommen
  • Onvoldoende zorgverlening
  • De manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging
  • Onjuiste beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was
  • Geen goed behandelplan
  • Geen goede zorg na de behandeling

Alleen klachten tegen leden van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) kunnen worden ingediend.
Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Wilt u de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg nog eens bekijken, download dan de brochure (pdf).

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

Terug naar boven