Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

De Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire en alternatieve geneeswijzen. Bijvoorbeeld therapeuten, psychologen, natuurgeneeskundigen, etc.

Icoon complementaire zorg

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Schade die is ontstaan door een behandeling of therapie
  • Beschadigde of vermiste eigendommen
  • Onvoldoende zorgverlening
  • De manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging
  • Onjuiste beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was
  • Geen goed behandelplan
  • Geen goede zorg na de behandeling

Alleen klachten tegen leden van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) kunnen worden ingediend.
Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Wilt u de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg nog eens bekijken, download dan de brochure (pdf).

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Terug naar boven